Organizacje

Fundacja im. Lesława A.Pagi

Warszawa, Polska

ul. Książęca 4 (pokój 8030), 00-498

tel.: (22) 537 73 33
email: sekretariat@paga.org.pl
www: http://www.paga.org.pl

Fundacja im. Lesława A. Pagi działa w obszarze rynku kapitałowego realizując projekty szkoleniowo-edukacyjne dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych w Polsce, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Studentom i absolwentom uczelni wyższych uczestniczącym w projektach Fundacji takich jak: Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, Akademia Mediów, Akademia Energii, Liderzy w sektorze ochrony zdrowia oferowane są darmowe szkolenia i płatne staże w firmach partnerskich. Natomiast laureaci programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi otrzymują dofinansowanie na projekty edukacyjne realizowane w ramach formalnych i nieformalnych grup studenckich działających w obszarze rynków finansowych. Zespoły uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod opieką nauczycieli mogą wziąć udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG), a utalentowani maturzyści ubiegać się o stypendium Indeks Start2Star na cały okres studiów.

Ważnym aspektem działalności Fundacji jest przyznawanie Nagrody Lesława A. Pagi.