Organizacje

Fundacja Inspiracja

Warszawa, Polska

ul. Mehoffera 90,, 03-118

tel.: + 48 608 518 568
email: biuro@fundacjainspiracja.com
www: http://fundacjainspiracja.com

Fundacja stara się przyczyniać do rozwoju miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, zmniejszania ubóstwa, konfliktów i przemocy. Dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju oraz wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Działa we współpracy z rodzicami, pedagogami, psychologami i instytucjami, którym zależy na pomaganiu dzieciom. Upowszechnia innowacyjne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.

Fundacja Inspiracja przeprowadziła liczne akcje pomocowe m.in. :

– nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Centruś, działającym przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, finansując pomoce edukacyjne i urodziny jednego z podopiecznych, a także sfinansowała część potrzeb tzw. Funduszu Wycieczkowego, dzięki któremu organizacja mogła przygotować różnorodne wyjazdy dla rehabilitowanych w szpitalu małych pacjentów,

– w ramach działań edukacyjnych wsparła Fundację Twoja Pasja – ufundowała miesiąc zajęć tanecznych dziecku z Domu Dziecka, – w ramach działań edukacyjnych wsparła Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka,

– w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie przeprowadziła kampanię edukacyjną „Złap za książkę” zapraszając na spotkanie pisarkę dla dzieci, Anielę Cholewińską-Szkolik oraz przekazując komplet książek do szkolnej biblioteki,

– przekazała finansowe wsparcie Fundacji „Pomóż dorosnąć”, Domowemu Hospicjum Dziecięcemu Promyczek, Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Zdążyć z Pomocą.

stopka strony