Organizacje

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Viribus Unitis"

Nowy Sącz, Polska

Myśliwska 4C/8, 33-300


email: biuro@unitis.pl
www: http://www.unitis.pl

Fundacja została powołana, by wspierać rozwój samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, działać na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju szkolnictwa i edukacji, a także dla wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla realizacji swoich celów, fundacja bierze udział w wielu międzynarodowych projektach, taki jak m.in.:” Visegard+”, „Integracja Ponad Granicami”, czy „Aktywni Karpaccy Romowie”.