Organizacje

Fundacja Rozwoju Sportu Powszechnego

Warszawa, Polska

Kaukaska 5/57, 02-760

tel.: 22 82 70 133

Fundacja Rozwoju Sportu Powszechnego ma na celu promować i upowszechniać kulturę fizyczną i sport oraz związane z nimi postawy i zachowania prospołeczne, a także edukować w tym zakresie społeczeństwo. Organizacja przyczynia się swoimi działaniami do kształtowania zdrowia, rozwijania prozdrowotnych nawyków, a także przyczynia się do podwyższania wartości aktywnie spędzonego czasu. 

Fundacja działa również na rzecz rozwijania integracji europejskiej i promowania postaw zgodnych z europejskim kręgiem kulturowym. 

stopka strony