Organizacje

Fundacja w Formie

Warszawa, Polska

ul. Hery 25a/9, 01-497

tel.: 793-597-958
email: kontakt@fundacjawformie.pl
www: http://www.fundacjawformie.pl/

Organizacja prowadzi poradnie, ośrodki i gabinety rehabilitacyjne: psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne. Organizuje szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, konsultacje w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia. Niesie pomoc materialną i prawną osobom zagrożonym wykluczeniem w szczególności osobom z niepełnosprawnością.