Organizacje

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Gliwice, Polska

ul. Zwycięstwa 1, 44-100

tel.: 32 232 04 77
email: gcop@gcop.gliwice.pl
www: http://www.gcop.gliwice.pl

Misją Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GCOP wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera inicjatywy kulturalne. Informuje o aktualnych konkursach dotacyjnych, prowadzonych szkoleniach i kursach komputerowych, przepisach prawnych ważnych z punktu widzenia organizacji. Na stronie internetowej centrum można znaleźć wskazówki, jak założyć własne stowarzyszenie.