Organizacje

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, Polska

ul. Wspólna 2/4, 00-926

tel.: 222 500 130
email: kancelaria@mfipr.gov.pl
www: http://www.mir.gov.pl

Do zadań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju należy doprowadzenie do jak najlepszego i najsprawniejszego wykorzystania środków przyznanych Polsce przez UE. MInisterstwo koordynuje i monitoruje system zarządzania środkami unijnymi, w celu zagwarantowania właściwej i terminowej realizacji programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,