Organizacje

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Warszawa, Polska

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071

tel.: +48 22 42 10 100
email: esp@mkidn.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/kulturaisport

Do głównych zadań ministra w zakresie sportu należą rozwój sportu powszechnego i wyczynowego oraz nadzór nad wszystkimi związkami sportowymi. Natomiast w zakres spraw zaliczanych do działu kultura fizyczna i sport, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej, wchodzą: kultura fizyczna, rekreacja i rehabilitacja ruchowa, sport dzieci i młodzieży, sport kwalifikowany oraz sport osób niepełnosprawnych.