Organizacje

Ministerstwo Klimatu

Warszawa, Polska

ul.Wawelska 52/54, 00-922

tel.: (+48 22) 36-92-900
email: info@mos.gov.pl
www: http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Klimatu, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Biuro Kadr i Szkoleń - Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego realizuje program praktyk i staży dla studentów i absolwentów wyższych uczelni.