Organizacje

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"

Zielona Gora, Polska

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19A, 65-536

tel.: 68 320 55 72
email: mdkzg-sekretariat@wp.pl
www: http://www.mdk-zgora.pl

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to placówka wychowania pozaszkolnego zajmująca się edukacją o charakterze artystycznym i politechnicznym. Naszym celem jest harmonijne wychowanie młodzieży świadomej korzeni polskich i otwartej na kontakty z rówieśnikami w Europie. Realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Placówka jest członkiem międzynarodowych sieci: Polsko-Niemiecka Sieć "Launerde Lausitz" oraz współpracuje wśród 87 organizacji z całego Świata w Federation Internationale Pours Les Echanges Educatifs D'Enfants Et D'Adolescents, koordynowana przez francuską organizację.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku RPIE.