Organizacje

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Warszawa, Polska

Alzacka 18, 03-972

tel.: 5188910
email: biuro@pnwm.org
www: www.pnwm.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty młodzieżowe. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagożek i animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje. PNWM posiada osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Istnieją dwa biura organizacji: w Warszawie i Poczdamie. W każdym z nich pracuje polsko-niemiecki zespół.
stopka strony