Organizacje

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki

Toruń, Polska

Fosa Staromiejska 30/3, 87-100

tel.: 56 652 11 21
email: fundacja@fundacja-torun.pl
www: www.fundacja-torun.pl

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki powołana została w 1995 roku. Nasza działalność ewoluowała od promocji kultury i sztuki w kierunku rozwoju edukacji, zagadnień obywatelskich, współpracy z administracją, upowszechniania wiedzy o integracji europejskiej. Obecnie główne obszary działalności to pomoc organizacjom pozarządowym, rozwijanie współpracy międzynarodowej lokalnych i regionalnych podmiotów, realizacja procesów partycypacji obywateli w życiu publicznym oraz poradnictwo obywatelskie i prawne.

Nasze działania są w zdecydowanej większości nieodpłatne dla odbiorców. Natomiast w ramach działalności gospodarczej sporządzamy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalne Programy Operacyjne, PO WER, PO KL), jak i ze środków krajowych (Program FIO i inne). Pomagamy także koordynować i rozliczać projekty z tych programów.

stopka strony