Organizacje

Rada Europy - Centrum Północ- Południe

829 Lisboa, Portugalia

Rua São Caetano 32, 1200-

tel.: +351 213 584 030
www: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre

Misją Centrum Północ-Południe jest wzmocnienie pozycji społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności młodzieży i kobiet, poprzez dialog międzykulturowy i globalną edukację obywatelską, do odgrywania aktywnej roli w państwach członkowskich Rady Europy i sąsiednich regionach.


stopka strony