Organizacje

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC)

Warszawa, Polska

ul. Grójecka 22/24 lok. 36, 02-301

tel.: 22-823-8459
email: Poland@rec.org
www: http://poland.rec.org/

Centrum wspiera współpracę pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, wspomaga wymianę informacji oraz popiera udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska. REC prowadzi serwis informacyjny, dysponuje bogatą biblioteką, bazami danych. REC realizuje projekty: program multimedialny dla młodzieży do edukacji ekologicznej, szkolenia dla organizacji związanych z ochroną przyrody, pomoc dla jednostek samorządowych w przygotowaniu inwestycji do finansowania z funduszy strukturalnych i innych funduszy UE; udziela dotacji dla organizacji pozarządowych.