Organizacje

Stowarzyszenie Absolwentów "Radośni"

Liszki, Polska

Piekary 2, 32-060

tel.: (48) 600 088 331
email: stowarzyszenie@radosni.pl
www: https://radosni.pl/news

Stowarzyszenie Absolwentów "Radośni" zrzesza absolwentów szkoły średniej prowadzonej przez Fundację im. ks. Siemaszki w Piekarach. Głównym celem stowarzyszenia jest integracja społeczności Absolwentów oraz sympatyków Centrum Edukacyjnego "Radosna Nowina 2000" oraz zwiększanie kompetencji członków organizacji. Cele te realizowane są dzięki organizacji międzynarodowych wyjazdów szkoleniowych i wymian młodzieżowych.

Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom i sympatykom nabycie kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia kariery zawodowej, m.in. znajomości języków, obycia międzynarodowego, przedsiębiorczości, zarządzania  projektami, kreatywnego myślenia i   wypracowania kompetencji miękkich.

Stowarzyszenie jest organizacją akredytowaną dla realizacji projektów wolontariatu w ramach Erasmus+ i EKS.

stopka strony