Organizacje

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej R.M.G - BOKS OZAROW

Ożarów, Polska

Osiedle Wzgórze 56, 27-530


email: biuro@rmgboks.pl
www: http://rmgboks.pl/

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej R.M.G. - Boks Ożarów działa od 2010 r. Celem klubu jest upowszechnianie i rozwijanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez organizowanie zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym także dla młodzieży niepełnosprawnej, ze środowisk zaniedbanych i wykluczonych społecznie.

Stowarzyszenie uczy dzieci wartości jakie niesie za sobą uprawianie sportu, takich jak odpowiedzialność, hartu ducha, kształtowanie charakteru, zasady fair play.

Klub - w ramach wolontariatu - współpracuje z trenerami, nauczycielami i psychologiem, którzy prowadzą zajęcia dla potrzebującej młodzieży. Organizuje  obozy, zgrupowania  międzynarodowe gale i turnieje bokserskie.

stopka strony