Organizacje

Stowarzyszenie "Level up"

Łódź, Polska

Zbaraska 18 lok.42, 93-225

tel.: 888 287 225
email: levelup@levelupngo.com

Level up działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W tym celu, stowarzyszenie organizuje projekty społeczne, organizuje szkolenia, konferencje, kursy, międzynarodowe staże i praktyki, a także włącza się w ogólnopolskie akcje charytatywne, takie jak WOŚ P, czy Szlachetna Paczka.

stopka strony