Organizacje

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ

Michałowo, Polska

ul. Gródecka 4, 16-050

tel.: +48 85 7179145
email: bialystok@eurodesk.pl
www: http://www.anawoj.org

Celem głównym ANAWOJu jest WSPIERANIE MŁODZIEŻY wiejskiej i zagrożonej wykluczeniem społecznym, o ograniczonych możliwościach rozwoju i kształcenia. ANAWOJ dąży także do nawiązania trwałej, międzynarodowej wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy partnerami z Polski i zagranicy oraz do zbliżenia kulturowego między mniejszościami narodowymi w naszym kraju. Popularyzuje turystykę i krajoznawstwo. Stowarzyszenie organizuje projekty wolontariatu w kraju i za granicą.

Organizacja jest akredytowana do realizacji międzynarodowych projektów wolontariatu w ramach Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. 
 

stopka strony