Organizacje

Stowarzyszenie WIOSNA

Kraków, Polska

Berka Joselewicza 21, 31-031

tel.: 12 421 28 54
email: biuro@wiosna.org.pl
www: www.wiosna.org.pl/

Stowarzyszenie działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu, organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, działań wspomagających rozwój wspólnot lokalnych oraz integrację osób niepełnosprawnych i seniorów. Stowarzyszenia działa na zasadzie pośredniczenia- nie udziela pomocy, tylko daje narzędzia

Programy, w których organizacja brała udział, to m.in.:

- Szlachetna Paczka (ogólnopolska pomoc dla biednych rodzin),

- Akademia Przyszłości (ogólnopolski program wsparcia młodzieży),

- "European Partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion" (w ramach programu Grundtying).