Organizacje

Trucyburka

Końskie, Polska

3 Maja 13/27, 26-200

tel.: 483 725 130

Organizacja działa na rzecz pomocy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na status społeczny, warunki ekonomiczne i pochodzenie. Swoje cele realizuje dzięki udziałowi w międzynarodowych projektach wolontariatu. Trucyburka otrzymała również próbną akredytację umożliwiającą jej koordynowanie oraz udział w programach Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.