Organizacje

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Konin, Polska

Budowlanych 6, 62-510

tel.: +48 63 2433268
email: konin@eurodesk.eu
www: http://zsbikz.konin.pl/

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie od początku swojej działalności przygotowuje młodzież do lokalnego i europejskiego rynku pracy. Projekty finansowane z UE wspierają te działania od kilkunastu lat.  Szkoła promuje ideę wolontariatu, mobilności europejskiej i wspólnej Europy. Jest  jedną z tych placówek Konina, które udzielają młodzieży informacji europejskiej. Część z tych działań realizuje Lokalny Punkt Eurodesk przy ZSBiKZ, który działa od czerwca 2019 r. 

Oferta LPIE przy ZSBiKZ w Koninie :
 informacja o inicjatywie Eurodesk, wydawnictwach Eurodesku, portalu Eurodesk,
- odpowiedzi na pytania dotyczące projektów UE dla młodzieży i dla osób pracujących z młodzieżą,
- prowadzenie lekcji europejskich, 
- pomoc w poszukiwaniu partnerów,
- informacja o pracy, studiowaniu, wolontariacie dla młodzieży w UE,
- rozgrywki gry Euroszanse i Time to move .