Organizacje

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Kraków, Polska

ul. Żułowska 51, 31-436

tel.: 12 418 77 70
email: kolping@kolping.pl
www: http://www.kolping.pl

Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga.

Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny.
Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, młodzieży i dzieci.