Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Łężyce"


organizator

Fundacja "Dla Was" // Organizacje

Fundacja obrała za cel swojej działalności tworzenie przestrzeni do budowania świadomości społecznej i rozwoju lokalnego. Organizacja promuje ideę wolontariatu, wspiera aktywizację zawodową młodzieży i osób wykluczonych oraz współpracuje z organiz

Czas wysz: 0.00615 s.
stopka strony