Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Będzin"


organizator

Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” Oddział Sosnowiec // Organizacje

Stowarzyszenie „Dom Europejski” istnieje od 2006. Jego celem jest budowanie obywatelskiego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa europejskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez: - pracę kształceniową i inform

organizator

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku // Organizacje

Fundacja organizuje wymiany młodzieżowe, szkolenia i seminaria. Korzysta z  funduszy takich programów jak Erasmus+, czy  Polsko – Ukraińska  Rada Wymiany Młodzieży.Podczas  projektów porusza m.in. takie tematy jak:

organizator

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie // Organizacje

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadającą zainteresowaniom naukowym, artystycznym, tec

organizator

Fundacja Kopalnia Inicjatyw // Organizacje

Fundacja zrzesza młodych i aktywnych ludzi, którzy pragną mieć wpływ na przyszłość Europy oraz swojego regionu. Członkowie organizacji zainteresowani są partycypacją społeczną, edukacją pozaformalną, animacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wspó

organizator

Towarzystwo Kultury Szlacheckiej "Sarmatia Ars Bendzinensis" // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej i edukacyjnej, promującej dziedzictwo kulturowe okresu Sarmacji, a także ułatwianie młodzieży poszukiwań własnej tożsamości w relacjach z rówieśnikami z Euro

organizator

Centrum Inicjatyw Europejskich "Silesiana" // Organizacje

„Silesiana” działa na rzecz rozwoju demokracji, integracji europejskiej, aktywizacji i mobilności młodzieży oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  Dla realizacji swoich celów, centrum organizuje wymiany młodzieżowe oraz inne międzynar

Czas wysz: 0.00603 s.
stopka strony