Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Bartoszyce"


organizator

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły // Organizacje

Głównym celem stowarzyszenia jest wzbogacanie i rozszerzanie działalności dydaktycznej m.in. poprzez organizowanie wymian międzyszkolnych i wspieranie innowacyjnych form pracy z młodzieżą. Priorytetem jest dla stowarzyszenia integracja europejska,

organizator

Stowarzyszenie NORA (Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego) // Organizacje

Stowarzyszenie NORA wspiera inicjatywy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Skupia w swoich szeregach młodzież i osoby, chcące zajmować się animacją kultury, aktywizując społeczność lokalną. Celami

organizator

Stowarzyszenie "Kałyna" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera Szkołę Podstawową nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach oraz jej uczniów i absolwentów. Organizacja zajmuje się szerzeniem kultury polskiej i ukraińskiej w międzykulturowym środowisku, wspiera edukację i roz

Czas wysz: 0.00613 s.
stopka strony