Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Bekker"


beker.jpg

Program stypendialny im. Bekkera // Granty

Program Bekker NAWA stwarza doktorantom i naukowcom z polskich instytucji akademickich i naukowych możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych.

Czas wysz: 0.00946 s.
stopka strony