Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Biała Podlaska"


organizator

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy // Organizacje

Głównym celem działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej – poprzez aktywne b

organizator

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego // Organizacje

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój miasta Biała Podlaska oraz regionu poprzez inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sportu i innych d

organizator

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego // Organizacje

Fundacja wspiera procesy restrukturyzacji gospodarki w regionie; wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; współpracuje z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej; rozwija współpracę międzyregionalną i między

organizator

Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE // Organizacje

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie lokalnych służb ratunkowych, działanie na rzecz zwierząt, propagowanie wiedzy związanej z udzielaniem pierwszej pomocy.

organizator

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych // Organizacje

W ramach działalności organizacji: prowadzimy doradztwo prawne i administracyjne dla organizacjiorganizujemy zajęcia edukacyjne dla osób starszych.

organizator

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" // Organizacje

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury zaangażowanych w edukację teatralną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzację kultury i sztuki w środowiskach, które mają do nich ograniczon

organizator

Fundacja Innowacyjnej Edukacji // Organizacje

Fundacja wspiera działania młodzieży z obszarów słabo rozwiniętych i dotkniętych bezrobociem w Bielsku-Białej. Zajmuje się streetworkingiem, tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem inicjatyw młodzieżowych.  Fundacja prowa

Czas wysz: 0.01225 s.