Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Biały Bór"


organizator

Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce // Organizacje

Misja W celu integracji i aktywizacji nauczycieli, wychowawców narodowości ukraińskiej oraz działania oświatowo - wychowawcze wśród społeczności ukraińskiej, a w w szczególności: Troska o rozwój szkolnictwa ukraińskiego w Pols

organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji "DEKA" // Organizacje

Fundacja „DEKA” działa na rzecz demokracji, edukacji, kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Organizacja zajmuje się także ochroną dziedzictwa kulturowego oraz promo

Czas wysz: 0.00676 s.
stopka strony