Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Białystok"


organizator

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego // Organizacje

Fundacja wspiera procesy restrukturyzacji gospodarki w regionie; wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; współpracuje z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej; rozwija współpracę międzyregionalną i między

organizator

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś // Organizacje

    Działania Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś skupiają się na dwóch płaszczyznach: kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenie zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo Wschodniej Białostocczyzny oraz z

organizator

Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej // Organizacje

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowyc

organizator

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS // Organizacje

Działalność Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej związana jest z niesieniem pomocy charytatywnej wiernym, zapobieganiem negatywnym zjawiskom społecznym oraz ze wspieraniem mniejszości narodowych. Swoje cele realizuj

organizator

Białoruskie Zrzeszenie Studentów // Organizacje

Białoruskie Zrzeszenie Studentów jest organizacją społeczną prowadzącą już od trzydziestu lat działalność w białoruskim środowisku akademickim w Polsce, głównie na niwie kultury, ale także w sferze oświaty i turystyki. BZS było organizatore

organizator

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku // Organizacje

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku działa na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim. Głównym celem ośrodka jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji.

organizator

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku // Organizacje

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku powstał w 1957 r. Jako jedna z najstarszych i najistotniejszych instytucji funkcjonujących na terenie północno-wschodniej Polski bierze na siebie zadanie kontynuowania i inicjowania działań w zakre

  • 1
  • 2
Czas wysz: 0.00668 s.
stopka strony