Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Bia��a Podlaska"


organizator

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy // Organizacje

Głównym celem działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej – poprzez aktywne b

organizator

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego // Organizacje

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój miasta Biała Podlaska oraz regionu poprzez inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sportu i innych d

organizator

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego // Organizacje

Fundacja wspiera procesy restrukturyzacji gospodarki w regionie; wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; współpracuje z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej; rozwija współpracę międzyregionalną i między

Czas wysz: 0.00648 s.