Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Bielsko- Biała"


FAIE_logo.png

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych // Organizacje

W ramach działalności organizacji:prowadzimy doradztwo prawne i administracyjne dla organizacjiorganizujemy zajęcia edukacyjne dla osób starszych. 

organizator

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" // Organizacje

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury zaangażowanych w edukację teatralną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzację kultury i sztuki w środowiskach, które mają do nich ograniczon

organizator

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier" // Organizacje

Fundację założył Bogumił Kanik, inicjator polsko-słowackiego projektu "Pogranicze Bez Barier".  Jej celem jest przełamywanie barier uniemożliwiających rozwój osób niepełnosprawnych i młodzieży. Fundacja wspiera i aktywizuje niepełnosprawnych,

organizator

Fundacja Innowacyjnej Edukacji // Organizacje

Fundacja wspiera działania młodzieży z obszarów słabo rozwiniętych i dotkniętych bezrobociem w Bielsku-Białej. Zajmuje się streetworkingiem, tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem inicjatyw młodzieżowych.  Fundacja prowadzi

organizator

Katolickie Towarzystwo Kulturalne // Organizacje

Organizacja tworzy przestrzeń do rozwoju dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, szacunku, uczciwości i ekumenizmu oraz wspiera najbardziej potrzebujących w walce z codziennością. Towarzystwo prowadzi prywatną szkołę podstawową oraz liceum, oferuje

organizator

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy // Organizacje

Głównym celem działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej – poprzez aktywne b

organizator

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego // Organizacje

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój miasta Biała Podlaska oraz regionu poprzez inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sportu i innych d

Czas wysz: 0.00644 s.
stopka strony