Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Bielsko-Bia��a"


FAIE_logo.png

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych // Organizacje

W ramach działalności organizacji: prowadzimy doradztwo prawne i administracyjne dla organizacjiorganizujemy zajęcia edukacyjne dla osób starszych.

organizator

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" // Organizacje

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury zaangażowanych w edukację teatralną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzację kultury i sztuki w środowiskach, które mają do nich ograniczon

organizator

Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE // Organizacje

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie lokalnych służb ratunkowych, działanie na rzecz zwierząt, propagowanie wiedzy związanej z udzielaniem pierwszej pomocy.

organizator

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier" // Organizacje

Fundację założył Bogumił Kanik, inicjator polsko-słowackiego projektu "Pogranicze Bez Barier".  Jej celem jest przełamywanie barier uniemożliwiających rozwój osób niepełnosprawnych i młodzieży. Fundacja wspiera i aktywizuje niepełnosprawnych, poma

organizator

Fundacja Innowacyjnej Edukacji // Organizacje

Fundacja wspiera działania młodzieży z obszarów słabo rozwiniętych i dotkniętych bezrobociem w Bielsku-Białej. Zajmuje się streetworkingiem, tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem inicjatyw młodzieżowych.  Fundacja prowa

organizator

Katolickie Towarzystwo Kulturalne // Organizacje

Organizacja tworzy przestrzeń do rozwoju dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, szacunku, uczciwości i ekumenizmu oraz wspiera najbardziej potrzebujących w walce z codziennością. Towarzystwo prowadzi prywatną szkołę podstawową oraz liceum, oferuje za

Czas wysz: 0.00578 s.
stopka strony