Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Brzezie"


organizator

Stowarzyszenie "Jasmina" Nowoczesna Kobieta na Wsi // Organizacje

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju oraz ochrony praw kobiet i ich rodzin. Cel ten jest zapewniany poprzez umożliwienie dostępu do informacji i wiedzy w zakresie życia zawodowego oraz niesienia pomocy potrzebują

Czas wysz: 0.0058 s.
stopka strony