Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Chorzów"


organizator

Stowarzyszenie Sympatyków Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju liceum i jego uczniów oraz wspierania procesów edukacyjnych. Organizacja odpowiada za fundusz stypendialny dla uczniów, wspiera rozwój sportu , rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz wspomaga działania na rzec

organizator

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA" // Organizacje

Cele i zadania Towarzystwo „Wyspa” realizuje obecnie w ramach niżej wymienionych projektów i programów 1. Program Integracyjny Program Środowiskowy „Wyspa” Projekty: „Wcale nie tacy źli”, „Zaczarowane Śląskie Podwórka”, „Bartkowe S

organizator

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam // Organizacje

Do głównych celów stowarzyszenia należą:- wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży (zwłaszcza z katolickich szkół);- popularyzacja aktywności fizycznej, działalności artystycznej,- wspieranie doskonalenia zawodowego

organizator

Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłów // Organizacje

Fundacja zajmuje się walką z wykluczeniem cyfrowym i technologicznym osób głuchoniemych. Organizacja dąży do aktywizacji tych grup społecznych oraz integrowania ich z resztą społeczeństwa. W tym celu zrealizowała m.in. międzynarodowy projekt wymia

organizator

Stowarzyszenie Sympatyków AZSO nr 2 w Chorzowie // Organizacje

Stowarzyszenia wspiera wszelkie przedsięwzięcia związane z działalnością III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie, pozyskuje środki finansowe z UE na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczającej do liceum, funduje stypendi

organizator

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA // Organizacje

Fundacja „SPATIA” działa na rzecz rozwoju edukacji młodych w taki sposób, by przystosować ich do ciągle zmieniającego się świata. Organizacja zrealizowała wiele przedsięwzięć na rzecz  edukacji formalnej i nieformalnej, odpowiadała  za t

Czas wysz: 0.0058 s.
stopka strony