Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Częstochowa"


organizator

Związek Młodzieży Wiejskiej Częstochowa // Organizacje

Organizacja zrzesza osoby do trzydziestego piątego roku życia i reprezentuje młodzież z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Związek organizuje szkolenia, spotkania, wyjazdy i prelekcje, prowadzi świetlice środowiskowe i przeciwdziała dyskrymin

organizator

Stowarzyszenie "Aktywna Częstochowa" // Organizacje

Stowarzyszenie ma na celu umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym harmonijny i wszechstronny  rozwój osobisty. Organizacja promuje aktywność fizyczną, rekreację oraz zdrowy styl życia. Wspiera organizacje imprez sportowych, prowadzi działaln

organizator

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości // Organizacje

Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wspomaga rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Popularyzuje osiągnięcia nauki i techniki w rolnictwie oraz wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania małymi firm

organizator

Centrum Informacji Zawodowej // Organizacje

Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową prowadzoną przez Miasto Częstochowa. Poradnia realizuje zadania z zakresu orientacji i poradnictwa szkolnego i zawodowego, których adresate

organizator

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty // Organizacje

Stowarzyszenie ma na celu: - prowadzenie domów spokojnej starości, - pomoc społeczną, szczególnie osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, - pomoc młodzieży „zagubionej” potrzebującej pomocy, - organizowani

organizator

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART // Organizacje

Stowarzyszenie CZ-ART od realizuje projekty edukacji pozaformalnej, głównie w dziedzinie kultury i sportu, a także zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie współpracuje z administracją lokalną w zakresie realizacji projektów kulturalnych: zawody tań

organizator

Fundacja Tale Euro Est // Organizacje

Fundacja angażuje się w edukacje młodzieży i dorosłych w ramach europejskiej edukacji i polityki kulturalnej. Wspiera działalność naukową, edukacyjną, oświatową i kulturalną oraz rozwijanie integracji europejskiej, szczególnie wśród młodzieży. Fun

organizator

Stowarzyszenie "Idea for Life" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, biznes i turystykę oraz propaguje działalność na rzecz zachowana dziedzictwa kulturowego. Idea 4 Life działa także na rzecz aktywizacji młodzieży oraz rozwoju inicjatyw młodz

organizator

Stowarzyszenie IMPULS // Organizacje

IMPULS Stowarzyszenie czyli projekty, wolontariat, warsztaty oraz punkt lokalny EURODESK Częstochowa. Akcje skierowane do młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami o których na bieżąco będziemy informować na naszej stronie Facebook. Nasza

organizator

Fundacja "Oczami Brata" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi pracownie aktywizacji zawodowej i społecznej dla niepełnosprawnych, mieszkania treningowe oraz Specjalistyczno-Opiekuńczą placówkę Wsparcia Dziennego dla

organizator

Fundacja Emperio // Organizacje

Fundacja działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wszechstronnego rozwoju młodzieży i dorosłych, dzięki wykorzystaniu technologii, działań edukacyjnych, informacyjnych i aktywizacyjnych. Organizacja zrealizowała wiele projektów, m

organizator

Polskie Towarzystwo Bibliodramy // Organizacje

Stowarzyszenie wykorzystuje bibliodramę jako środek do wspierania wszechstronnego rozwoju człowieka oraz promowania i kształcenia liderów bibliodramy. Organizacja prowadzi comiesięczne warsztaty „Pod czwórką”, duchowe ćwiczenia z bibliodramą oraz

organizator

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art // Organizacje

Stowarzyszenie Cz-Art jest pozarządową organizacją młodzieżową non-profit założoną w 2010 roku przez grupę młodych ludzi. Organizacja jest aktywnie zaangażowana w rozwój i realizację projektów młodzieżowych w zakresie lokalnej, regionalnej i międz

Czas wysz: 0.00661 s.
stopka strony