Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Częstochowa"


organizator

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART // Organizacje

Stowarzyszenie CZ-ART od realizuje projekty edukacji pozaformalnej, głównie w dziedzinie kultury i sportu, a także zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie współpracuje z administracją lokalną w zakresie realizacji projektów kulturalnych: zawody tań

organizator

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty // Organizacje

Stowarzyszenie ma na celu: - prowadzenie domów spokojnej starości, - pomoc społeczną, szczególnie osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, - pomoc młodzieży „zagubionej” potrzebującej pomocy, - organizowani

organizator

Fundacja Tale Euro Est // Organizacje

Fundacja angażuje się w edukacje młodzieży i dorosłych w ramach europejskiej edukacji i polityki kulturalnej. Wspiera działalność naukową, edukacyjną, oświatową i kulturalną oraz rozwijanie integracji europejskiej, szczególnie wśród młodzieży.

organizator

Centrum Informacji Zawodowej // Organizacje

Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową prowadzoną przez Miasto Częstochowa. Poradnia realizuje zadania z zakresu orientacji i poradnictwa szkolnego i zawodowego, których adresate

organizator

Stowarzyszenie "Idea for Life" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, biznes i turystykę oraz propaguje działalność na rzecz zachowana dziedzictwa kulturowego. Idea 4 Life działa także na rzecz aktywizacji młodzieży oraz rozwoju inicjatyw mł

organizator

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości // Organizacje

    Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wspomaga rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Popularyzuje osiągnięcia nauki i techniki w rolnictwie oraz wiedzy w zakresie organizacji i

Czas wysz: 0.01246 s.