Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Czeladź"


organizator

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej "Zustrić" // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Działa no na płaszczyźnie edukacyjnej i kulturalnej, poprzez nauczanie o historii i kulturze społeczeństw polskiego i ukraińskiego. Organizacja bierze także udział w wym

organizator

Instytut Prawa im. Jana Leskiego // Organizacje

Celem działalności instytutu jest edukacja prawna społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży w zakresie upowszechniania świadomości prawnej, popularyzacji korzystania ze środków ochrony prawnej oraz przestrzegania porządku prawnego.

organizator

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Razem" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji i kultury dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego głównymi celami są: działalność naukowa, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, aktywizacja zawodowa, krzewienie kultury i sportu oraz poprawa jakości ksz

Czas wysz: 0.0068 s.
stopka strony