Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Czersk"


organizator

I LIKE CZERSK // Organizacje

Organizacja promuje wśród gminy i jej mieszkańców rozwój, świadomość narodowa, wartości obywatelskiei demokratyczne w celu integracji europejskiej, rozwoju

organizator

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych // Organizacje

Stowarzyszenie niesie pomoc niepełnosprawnym dzieciom i im rodzinom organizując formy leczenia, rehabilitacji, odpoczynku i nauki osobom z niepełnosprawnościami. Organizacja prowadzi także działania mające na celu polepszenie warunków socjalno-byt

organizator

Euro-Mediterranean Association of EVE Polska // Organizacje

Stowarzyszenie jest punktem informacyjnym dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w zakresie organizacji projektów młodzieżowych w ramach programów "Młodzież w działaniu" oraz "Uczenie się przez całe życie". Organizacja udziela informacji na

Czas wysz: 0.00655 s.
stopka strony