Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Dąbrowa Górnicza"


organizator

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa // Organizacje

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy są zainteresowani w sportem i promocją zdrowego stylu życia. Organizuje warsztaty o zapobieganiu uzależnieniom. Prowadzi klub wolontariuszy, który może pomóc młodzieży w drodze w przyszłej profesjonalnej karier

organizator

Gmina Dąbrowa // Organizacje

W ramach działalności organizacji: finansujemy szkolenia dla nauczycieliwspieramy wymiany młodzieży, projekty młodzieżowe i inne formy edukacji poza formalnejorganizujemy wolontariat europejs

organizator

Fundacja "Explicatio" // Organizacje

Fundacja ma na celu uświadamiać młodych ludzi jak działa prawo krajowe i międzynarodowe, jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie z emocjami i kształtować kompetencje miękkie. Organizacja realizuje swoje zadania poprzez udział

organizator

Klub Sportowy "Pogoria" // Organizacje

Stowarzyszenie zajmuje się rozwijaniem zainteresowań kulturą fizyczną oraz kształtowaniem charakterów dzieci i młodzieży poprzez sporty wodne. Klub organizuje kursy, szkolenia i obozy, edukuje na temat bezpieczeństwa i ratownictwa oraz rekreacji n

organizator

Fundacja Edukacji Profilaktyki i Psychoterapii DROGA // Organizacje

Fundacja DROGA jest organizacją pozarządową (NGO). Działa od 2005 roku w obszarze celów statutowych związanych ze zdrowiem psychicznym i problemami uzależnień. Projekty, które Fundacja realizuje są adresowane do wszystkich osób, które doświad

organizator

Fundacja "W kole" // Organizacje

Fundacja prowadzi działalność na rzecz dzieci i rodzin, głównie znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej. Współtworzy portal www.swiat-dzieci.eu , gdzie promuje rozwój lokalny w zakresie edukacji

organizator

Fundacja "GAMA" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją misję konsekwentnie realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach organizowanych w ramach programu Erasmus+ (m.in. projek

Czas wysz: 0.00657 s.
stopka strony