Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Duszniki-Zdrój"


organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Artystycznych ,,Szczyty Kultury” // Organizacje

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie działania dozwolone prawem, 
a w szczególności poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność kulturalną dydaktyczną, wychowawczą, artystyczną i opiekuńczą placówek kulturalnych i oświa

organizator

Stowarzyszenie Europe4Youth (Filia Rabka Zdrój) // Organizacje

Nasza organizacja dba o to, by wszyscy młodzi ludzie mieli warunki i możliwości edukacji, rozwoju oraz uczestniczenia w życiu publicznym, a przez to tworzyli zdrowe i demokratyczne społeczeństwo obywatelskie na poziomach od lokalnego, po Europejsk

organizator

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda // Organizacje

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda jest inicjatywą lokalnej grupy mieszkańców gminy Lądek-Zdrój (woj.dolnośląskie). Aktywizuje członków społeczności okolicznej i promuje edukację proekologiczną, prozdrowotną oraz rekreacyjno-turystyc

organizator

Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej // Organizacje

Stowarzyszenie było wydawcą gazety lokalnej “Głos Nadpopradzia”. Współpracuje z Instytutem Europa Karpat w Nowym Sączu, przy projekcie „Karpacka Mapa Przygody”, realizowanym przez województwo małopolskie i Kraj preszowski na Słowacji.Towarz

organizator

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” // Organizacje

Stowarzyszenie "Sarepta" prowadzi międzynarodową wymianę w dziedzinie kultury i sztuki. Współorganizuje Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów, jest to spotkanie twórców ikon i sztuki sakralnej z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji. W ramach upowsze

organizator

Stowarzyszenie "Fundus Glacensis" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju regionu Kudowy Zdrój oraz aktywizacji dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie „Uzdrowiskowego Domu Kultury”, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży, imprezy kulturalne, zajęcia plastyczne, kursy

organizator

Fundacja "Chlorofil" // Organizacje

Fundacja popularyzuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, wspiera działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i patologio społecznym.  Fundacja prowadzi warszt

organizator

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych "Qdowa" // Organizacje

Fundacja wspiera oddolne inicjatywy na rzecz partycypacji obywatelskiej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu . Swoje cele realizuje poprzez udział w lokalnych i międzynarodowych projektach pomocy społecznej, edukacji dzieci i młodzieży or

Czas wysz: 0.00653 s.
stopka strony