Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Ełk"


organizator

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku // Organizacje

Biuro Współprcy z Organizacjami Pozarządowymi zajmuje się: a) wdrażaniem i realizacją zapisów Ełckiej Karty Współpracy Samorządu Miasta w Ełku z Sektorem Pozarządowym w latach 2007-2016, b) wdrażaniem i realizacją zapisów rocznych progra

organizator

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" // Organizacje

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracja sektora pozarządowego. Organizacja prowadzi konkursy grantowe i program stypendialny, wspiera rozwój partnerskiej współpracy zar

organizator

Human "Lex" Instytut // Organizacje

Fundacja prowadzi działania profilaktyczne przeciwko  wykluczeniu społecznemu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi, pornografii, hazardowi oraz uzależnieniom od gier i Internetu. Swoje działania opiera na prowadzeniu programów edukac

Czas wysz: 0.00558 s.