Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Ełk"


Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" // Organizacje

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracja sektora pozarządowego. Organizacja prowadzi konkursy grantowe i program stypendialny, wspiera rozwój partnerskiej współpracy zar

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku // Organizacje

Biuro Współprcy z Organizacjami Pozarządowymi zajmuje się: a) wdrażaniem i realizacją zapisów Ełckiej Karty Współpracy Samorządu Miasta w Ełku z Sektorem Pozarządowym w latach 2007-2016, b) wdrażaniem i realizacją zapisów rocznych progra

Czas wysz: 0.02536 s.