Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "EdukacjaDorosłych"


Baner_Konkurs-Epale_1200x628.png

Edukacja dorosłych w praktyce

06.12.2022

Jesteś studentem? Interesujesz się edukacją dorosłych? Napisz artykuł na temat dobrej praktyki edukacyjnej i zdobądź atrakcyjne nagrody!

E+ grafika_jpeg.jpg

Partnerstwa współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2 // Granty

Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, szkoleniach, młodzieży i sporcie.

Logo-ULi.jpg

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030 // Granty

Jest to pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie uniwersytetów ludowych. Ten rządowy program dotacji dla organizacji sektora pozarządowego pozwoli tworzyć nowe i wspierać rozwój już istniejących uniwersytetów. Obecnie w Polsce działa kilkanaście uniwersytetów, zaś w Danii, która jest ich kolebką funkcjonuje ponad 70.

john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash.jpg

Erasmus+ Edukacja dorosłych: Akcja 1 // Weź udział

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na webinarium szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów krótkoterminowych Akcji 1 w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych.

avel-chuklanov-9OWS4lT5iqQ-unsplash.jpg

Edukacja dorosłych – Akcja 1: konsultacje online // Weź udział

FRSE zaprasza przedstawicieli organizacji zainteresowanych złożeniem wniosku o krótkoterminowy projekt mobilności w Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych (KA122) do udziału w konsultacjach online.

kpo.jpg

Krajowy Plan Odbudowy – Koordynacja LLL // Granty

Dofinansowanie na zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.UWAGA: FRSE ogłosiło trzeci nabór ma charakter uzupełniający i jest skierowany do organów wykonawczych województwa wielkopolskiego. Wnioski o objęcie wsparciem składane w ramach naboru będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: www.online.frse.org.pl

SCU_-_vertical_logo_-_color.jpg

Senior Courses UP! // Weź udział

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Senior Courses UP!”. Nadrzędnym celem naszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz dorosłych z mniejszymi szansami. Aby go osiągnąć, tworzymy aplikację mobilną, będącą głównym produktem naszych działań, która pomoże nam w zorganizowaniu szkoleń dla seniorów z korzystania z urządzeń mobilnych, a następnie pozwoli im na samodzielne dokształcanie się. W ramach szkolenia przyjrzymy się procesowi uczenia się osób dorosłych z perspektywy rozwoju kompetencji cyfrowych. Zadaniem uczestników będzie również stworzenie programu nauczania dla osób dorosłych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej oraz przygotowanie własnych kursów, które następnie zostaną umieszczone w aplikacji.

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg

Dni otwarte: Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 i 2 // Weź udział

FRSE zaprasza organizacje zainteresowane złożeniem wniosku dot. mobilności osób, partnerstw współpracy lub partnerstw na małą skalę na spotkania informacyjne online. 

Czas wysz: 0.01022 s.
stopka strony