Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Elbląg"


organizator

Stowarzyszenie Elbląg Europa // Organizacje

Celem Stowarzyszenia Elbląg Europa jest realizowanie i wspieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego, wspieranie i inwestowanie w młodych ludzi i ich rozwój.Organizacja współpracuje z Wolontariatem E

organizator

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu // Organizacje

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest niezależną, apolityczną, niedochodową organizacją filantropijną kierującą się interesem społeczności lokalnej regionu elbląskiego. Misją RCW jest łagodzenie problemów społecznych oraz pobudzanie rozwo

organizator

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych // Organizacje

Czym się zajmujemy: dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionuwspieramy aktywność obywatelską i wolontariatwspieramy przedsiębiorczość, ekonomię społeczną i społeczną odpowiedz

organizator

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w Elblągu // Organizacje

Celem działalności Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską. Organizacja współpracuje z z instytucjami i organizacjami, które mają podobny zak

organizator

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk // Organizacje

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

organizator

Fundacja "Global Wave" // Organizacje

Fundacja powstała w celu wspierania samorozwoju młodzieży, inicjatyw i wymian młodzieżowych oraz projektów EVS. Fundacja realizuje swoje działania poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, mentoringu i coachingu, organizację wyd

organizator

Stowarzyszenie "Babska Wyspa" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju osobistego, edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki przemocy w rodzinie. Organizacja prowadzi zajęcia z samoobrony dla kobiet, zajęcia jogi, tańca, fitnessu i pilates

organizator

Fundacja "Pro Scholam" // Organizacje

Fundacja wspiera działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu oraz środowisk rodzinne uczniów. Zajmuje się finansowaniem pomocy naukowych i dydaktycznych, zapewnia pomoc materialna i specjalistyczną dla dzieci z rodzin dys

Czas wysz: 0.00688 s.
stopka strony