Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Elbląg"


organizator

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w Elblągu // Organizacje

Celem działalności Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską. Organizacja współpracuje z z instytucjami i organizacjami, które mają podobny zak

organizator

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu // Organizacje

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest niezależną, apolityczną, niedochodową organizacją filantropijną kierującą się interesem społeczności lokalnej regionu elbląskiego. Misją RCW jest łagodzenie problemów społecznych oraz pobudzanie rozwo

organizator

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk // Organizacje

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

organizator

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych // Organizacje

Czym się zajmujemy: dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionuwspieramy aktywność obywatelską i wolontariatwspieramy przedsiębiorczość, ekonomię społeczną i społeczną odpowiedz

Czas wysz: 0.01403 s.