Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Gąsawa"


Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie // Organizacje

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie zajmuje się edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztuką, tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowaniem sztuką i wiedzą- rozwojem regionalnych tradycji ludowych, tworzenie

Czas wysz: 0.014 s.