Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Gdów"


organizator

Fundacja "Mieć Szansę" // Organizacje

Fundacja udziela pomocy dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji, tworzy społeczeństwo obywatelskie oraz pomaga rozwijać obszary wiejskie. Szczególną opieka otacza młodzież

Czas wysz: 0.00624 s.
stopka strony