Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Gdynia"


organizator

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej // Organizacje

Celem Fundacji jest świadczenie i propagowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących oraz kształtowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego w zakresie integracji społecznej. Funda

organizator

Instytut Inicjatyw Europejskich // Organizacje

Instytut Inicjatyw Europejskich jest instytucją edukacyjno-doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (zarówno przygotowania jak i zarządzania projektami). Instytut zajmuje się rozwijaniem współpracy publicznych i prywatnych podm

organizator

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA // Organizacje

Jesteśmy organizacją pozarządową,  skupiającą osoby aktywne,poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalają

organizator

Stowarzyszenie "Baduszkowcy" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera uczniów, pracowników i absolwentów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej na wszystkich polach działalności. Finansuje wyjazdy na festiwale, konkursy i warsztaty teatralne. Stowarzyszenie tworzy Teatr Off Juni

organizator

Centrum Współpracy Młodzieży // Organizacje

Centrum Współpracy Młodzieży jest polską organizacją pozarządową typu non-profit, zarejestrowane jako stowarzyszenie w czerwcu 2000. Centrum działa na rzecz wzmocnienia różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz inicjuje, wspiera i or

organizator

Young Digital Planet // Organizacje

Oferta Young Digital Planet to kursy multimedialne, technologie edytorskie i platformy edukacyjne oraz najnowsze rozwiązania z dziedziny specjalnych potrzeb edukacyjnych.

organizator

Fundacja Dogtor // Organizacje

Fundacja Dogtor prowadzi działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną metodą dogoterapii. Działania kieruje do niepełnosprawnych m

organizator

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej // Organizacje

SKEF jest polskim reprezentantem European Consumer Debt Network, międzynarodowej organizacji działającej przy Unii Europejskiej, zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa na naszym

organizator

Instytut Współpracy Regionalnej // Organizacje

Instytut podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej,  współpracy międzyregionalnej i ponadnarodowej, wspiera inicjatywy młodzieżowe i promuje aktywne obywatelstwo młodych. Wśród zrealizowanych przez organizacje projektów, są m.in

organizator

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej // Organizacje

Misją Instytutu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji pozaformalnej i rozpowszechnianie koncepcji lifelong learning. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną

organizator

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych // Organizacje

GCOP to samodzielny referat Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialny za współpracę z sektorem pozarządowym. Do jednych z głównych zadań Centrum należy, przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promow

organizator

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" // Organizacje

Stowarzyszenie działa przy Gdyńskiej Szkole Społecznej, a jego głównym celem jest propagowanie działań edukacyjno-wychowawczych  oraz integracji społecznej, szczególnie 1) śród młodzieży niepełnosprawnej. Organizacja bierze udział w wiel

Czas wysz: 0.01581 s.