Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Gliwice"


organizator

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne // Organizacje

Celem Stowarzyszenia jest: a) wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży; b) propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno – wychowawczego, w tym protestanckiego etosu pracy i zaangażowania społeczn

organizator

Gliwicki Klub Filmowy WROTA // Organizacje

Gliwicki Klub Filmowy WROTA powstał w 2001 roku. Podejmuje wiele działań z zakresu propagowania sztuki filmowej jako jednej z form spędzania czasu wolnego. Organizacja ta prowadzi warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne i muzyczne dla młodych

logo.jpg

Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych // Organizacje

Misją  Centrum jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GODS wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera inicjatywy kultural

organizator

Centrum Inicjatyw Społecznych // Organizacje

    Centrum propaguje aktywne postawy społeczne, inspiruje i wspiera działania na rzecz społeczności lokalnej, pomaga ludziom w samoorganizowaniu się.     Ich wizja : Cen

organizator

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej // Organizacje

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń, w którego skład wchodzą organizacje polskie i niemieckie. Celem działalności Domu jest rozwój stosunków polsko-niemieckich. Przy Dom

organizator

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach // Organizacje

Misją KANY jest edukacja zmierzająca do rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodzieży. Działając od 1994 roku realizuje swoje cele statutowe podnosząc kwalifikacje zawodowe wielu tysięcy młodych ludzi, których nie stać na odpłatne szko

organizator

Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS // Organizacje

Centrum Kształcenia i Dialogu "THEOTOKOS" w Gliwicach to organizacja pozarządowa zajmująca się kształceniem i edukacją. Centrum organizuje międzynarodowe seminaria i kursy dla grup z kraju i zagranicy, szkolenia z zakresu zarządzania organizacją p

organizator

Instytut Pracy i Edukacji // Organizacje

Instytut prowadzi strategiczne projekty dla MSZ (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach), MS (Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach), realizuje działania operatorskie we współpracy z NIW-CRSO (tzw. małe FIO

organizator

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi // Organizacje

Celem Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie, rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie zdrowego trybu życia, a także działalność sportowa, edukac

organizator

Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń ze szkołami ponadgimnazjalnymi zrzeszonymi w stowarzyszeniu oraz uczniami szkół, rozwój dzieci i młodzieży  propagowanie idei nowatorstwa pedagogicznego oraz podnosze

organizator

Fundacja "Obywatele Wspólnej Europy" // Organizacje

Fundacja ma na celu propagowanie dialogu europejskiego przy pomocy realizacji międzynarodowych wymian młodzieżowych, projektów społecznych i edukacyjnych. Jednym z takich projektów mobilnościowych jest realizowany w latach2019-2021 projekt: „Mi

Czas wysz: 0.00608 s.
stopka strony