Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Gorzów Wielkopolski"


organizator

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole // Organizacje

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole skupia sie na programach stypendialnych oraz szkoleniach dla kadry oświatowej. Prowadzi kilkanaście odzdziałów terenowych i zajmuje się również wspieraniem lokalnych szkół i ośrodków edukacyjnych.

organizator

Lubuskie Centrum Wolontariatu // Organizacje

Obszary działań: - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - Promocja i organizacja wolontariatu - Wspie

organizator

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży // Organizacje

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży działa na terenie województwa wielkopolskiego. Zrzesza młodzież harcerską, szkolną i akademicką oraz działaczy zainteresowanych tematyką integracji Polski z Unią Europejską oraz wspieraniem mi

organizator

Stowarzyszenie "Szansa dla aktywnych" // Organizacje

Stowarzyszenie powstało w 2014 roku z inicjatywy mieszkańców Jankowa Przygodzkiego. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw rozwojowych regionu. Organizacja realizuje wiele lokalnych (wypoczynek

organizator

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) // Organizacje

Działalność merytoryczna Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach pięciu działów, zwanych Programami: Edukacja Samorządowa (EDU),Doradztwo Prawne (LEX),Informatyzacja Administracji Samorządowej+ (PIAS+), C

Czas wysz: 0.00603 s.
stopka strony