Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Iłowo-Osada"


organizator

Stowarzyszenie Edukacyjne "Szansa" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera edukację dzieci i młodzieży, osoby w trudnej sytuacji materialnej, działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej bezrobotnych. Organizacja prowadzi sklepiki szkolne i punkty małej gastronomii, świetlice i kluby młodzie

Czas wysz: 0.00755 s.
stopka strony