Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Kielce"


organizator

Stowarzyszenie "Projekt Świętokrzyskie" // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego, promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja działa na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów i

organizator

Stowarzyszenie IMPAKT // Organizacje

Stowarzyszenie zajmuje się implementacją projektów Erasmus Plus, rozwojem społeczności lokalnej i realizacją inicjatyw oddolnych. Tworzy warunki do rozwoju osobistego, wspiera aktywny styl życia, propaguje ekologię.

organizator

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej // Organizacje

Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Najważniejszymi celami statutowymi są: - merytoryczne wsparcie dla samorządu terytorialnego, - wspieranie rozwoju społeczeństwa o

organizator

Stowarzyszenie "Rozprawy o Europie" // Organizacje

Stowarzyszenie stanowi przestrzeń dla rozwoju forum dyskusyjnego na temat otaczającej rzeczywistości, korzeni Europy, procesów integracji oraz aktywności społecznej. Organizacja prowadzi debaty i dyskusje w tym klimacie. Jej ostatnim projektem

organizator

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój // Organizacje

Stowarzyszenie specjalizuje się w projektach z zakresu edukacji, rozwoju społeczności, działań kulturowych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Wśród zrealizowanych projektów SIRu, wiele d

organizator

Akademicka Fundacja Staropolska // Organizacje

Fundacja działa na rzecz rozwoju edukacji i nauki w staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Prowadzi także

organizator

PROHARMONIA, CENTRUM EDUKACJI // Organizacje

Pracujemy razem już ponad 10 lat. Są wśród nas przedstawiciele najróżniejszych profesji, a łączy nas chęć zespołowego działania i obywatelskiego zaangażowania. Pierwsze inicjatywy podejmowaliśmy jeszcze jako grupa nieformalna, a w 2005 roku zarej

organizator

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet // Organizacje

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest dynamiczną organizacją pozarządową, którą tworzy zespół młodych osób, które pełne entuzjazmu stale podejmują nowe wyzwania.Zakres działalności Stowarzyszenie Edukacja przez Internet to

organizator

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte // Organizacje

Organizacja promuje tolerancje i równouprawnienie, przeciwstawia się rasizmowi oraz ksenofobii. Pomaga osobom, które zostały dotknięte niepełnosprawnością i defaworyzowanym. Działa na rzecz

organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich "ACTIVE" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji europejskiej poprzez poszukiwanie nowych metod organizacji, finansowania i realizacji projektów zrzeszających młodych ludzi z całej Europy oraz wspiera wszelkie inicjatywy promujące ideę tolerancji i jedno

organizator

Regionalne Centrum Wolontariatu // Organizacje

Głównymi celami organizacji są: promowanie idei wolontariatu, edukacja młodzieży na temat alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz pomoc innym. Centrum prowadzi biuro pośrednictwa pracy w wolontariacie, przygotowuje wolontariuszy do pr

organizator

Fundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma // Organizacje

Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej w świecie. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i innych państw, promowanie

Czas wysz: 0.06972 s.