Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Końskie"


organizator

Trucyburka // Organizacje

Organizacja działa na rzecz pomocy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na status społeczny, warunki ekonomiczne i pochodzenie. Swoje cele realizuje dzięki udziałowi w międzynarodowych projektach wolontariatu. Trucy

Czas wysz: 0.00619 s.